Giới thiệu chung

Công việc

Triết lý kinh doanh

ARCH là tên viết tắt 4 chữ cái đầu của “Advanced Research, Computer and Human”.
Chúng tôi nỗ lực để hướng đến mục tiêu xây dựng nên mối quan hệ lý tưởng giữa “Con người” và “Máy tính”, đồng thời trở thành một doanh nghiệp có thể cống hiến cho xã hội bằng kĩ thuật và lòng tin.
Cách làm của Arch là suy nghĩ coi trọng “Con người”. Để đạt được kết quả đó, mỗi một kỹ sư là một đại diện của Arch, suy nghĩ sẽ làm được những gì cho Arch và cùng hợp lực để tạo ra nguồn sức mạnh.
Luôn suy nghĩ vì lợi ích của người sử dụng.

Phương châm kinh doanh

Mỗi năm, chúng tôi cử 2 người sang Tokyo để nghiên cứu, học hỏi thêm về kỹ thuật công nghệ và cả tiếng Nhật trong khoảng thời gian gần 1 năm.
Với mục tiêu trở thành một công ty sẽ không có nhân viên nào nghỉ việc, chúng tôi sẽ cố gắng tích lũy nhiều hơn nữa những kiến thức nghiệp vụ để phục vụ cho khách hàng.

Thông báo

Triển khai develop công việc từ Arch JP

Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm cho các dự án mà Arch JP đưa sang VN. Sản xuất các ứng dụng liên quan đến nghiệp vụ của các công ty khách hàng, ví dụ như: Hệ thống quản lý của công ty in ấn, các dự án liên quan đến ngành điện ở Nhật Bản…

Phát triển ứng dụng Android

Để mở rộng phạm vi dự án được ủy thác từ Arch JP cũng như hướng đến các dự án tại VN trong tương lai, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc phát triển và release ứng dụng Android lên Google Play.

Triển khai các công nghệ Nhật Bản ở Việt Nam

Ngoài việc triển khai các dự án với đối tác chiến lược, Arch Việt Nam sẽ xúc tiến đưa các công nghệ tiên tiến ở Nhật về Việt Nam, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy các business với đối tác Việt Nam.

Back to top