Lưu hành từ ngày 01/04/2015

Công ty TNHH Arch Việt Nam

Giám đốc : Suzuki Hiroyuki

 

 1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi luôn đảm bảo trước khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân phải tiến hành xác định nội dung và mục đích thu thập thông tin.
  Ngoài ra, việc sử dụng thông tin cá nhân phải phù hợp với mục đích thu thập thông tin cá nhân đã xác định.
 2. Quản lý và bảo mật thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi thường xuyên thực hiện những cài đặt bảo mật và chỉnh sửa thông tin cá nhân để ngăn chặn những truy cập trái phép, cũng như các vấn đề thất thoát, phá hoại, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân.
 3. Quy định của pháp luật
  Công ty chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm túc những quy định của pháp luật có liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu.
 4. Biện pháp giải quyết đối với các vấn đề có liên quan đến thông tin cá nhân
  Đối với những thông tin cá nhân công ty chúng tôi đang sở hữu, chúng tôi luôn có những biện pháp giải quyết nhanh chóng, hợp lý dựa theo ý muốn và nguyện vọng của chủ sỡ hữu thông tin khi các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân xảy ra.
 5. Tổ chức huấn luyện, đào tạo kiến thức bảo mật thông tin cho đội ngũ nhân viên
  Ban lãnh đạo công ty chúng tôi luôn hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin vì thề chúng tôi luôn cố gắng thực hiện một cách triệt để những cam kết về việc huấn luyện, đào tạo kiến thức bảo mật thông tin cá nhân cho nhân viên công ty.
 6. Không ngừng cải thiện tổ chức và chế độ bảo mật thông tin cá nhân trong công ty.
  Công ty chúng tôi luôn không ngừng cải thiện về bộ máy tổ chức và chế độ bảo mật thông tin cá nhân tại công ty.

Những thắc mắc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân xin liên hệ theo địa chỉ 

Bộ phận quản lý: Công ty TNHH Arch Việt Nam

TEL02363-888-575

Back to top